Po zawarciu umowy CINTAF POLSKA zapewnia świadczenie usług pogrzebowych po śmierci Uprawnionego. Bliscy osoby zmarłej decydują o formie pochówku pomiędzy pogrzebem tradycyjnym, a obejmującym kremację.

Zawsze nastawieni na naszych Klientów