Dzięki pakietowi assistance CINTAF, oferującemu organizację i finansowanie pogrzebu oraz wsparcie prawne
i psychologiczne w przypadku śmierci Uprawnionego, nasi Klienci oraz ich pracownicy otrzymują szereg korzyści.

Jesteśmy gotowi, żeby Ci pomóc