Cele CINTAF POLSKA skupiają się na oferowaniu korzyści naszym Klientom i Uprawnionym, a także ich rodzinom. Sądzimy, że możemy osiągnąć je poprzez promowanie etycznych praktyk w naszej organizacji i przestrzeganie następujących wartości:

PROFESJONALIZM

Stale rozwijamy swoje umiejętności, poszerzamy wiedzę oraz poszukujemy innowacyjnych rozwiązań, aby móc dostarczać Klientom produkt najwyższej jakości.

PRAWOŚĆ

Wymagamy od siebie oraz od naszych współpracowników zachowania zgodnego z etyką, ze szczególnym naciskiem na społeczny wymiar naszej działalności.

ZAANGAŻOWANIE

Pracujemy z konsekwencją i determinacją w działaniu.
Utrzymujemy długotrwałe relacje biznesowe.

ODDANIE

Ciągle poszukujemy najlepszych rozwiązań dla naszych Klientów. Jesteśmy gotowi świadczyć swoje usługi o każdej porze, niezależnie od dnia.

ELASTYCZNOŚĆ

Nie narzucamy rozwiązań, lecz kreujemy je w oparciu o indywidualne potrzeby i wymagania naszych Klientów.

ZAUFANIE

Fundamentem naszych relacji jest uczciwość i szacunek. Budujemy zaufanie poprzez odpowiedzialne działania i przejrzyste warunki współpracy.

Wywiązujemy się z naszych zobowiązań.