Dzięki pakietowi pomocy CINTAF, który oferuje organizację pogrzebową i finansowanie, a także wsparcie prawne i psychologiczne w przypadku śmierci Uprawnionej Osoby, Pracownicy naszych klientów otrzymują szereg korzyści:

 

Ochrona na wypadek śmierci bez względu na jej przyczynę: śmierci naturalnej, choroby, wypadku.

 

Ściągnięcie ciężaru organizacji pogrzebu z barków rodziny.

 

Brak kosztów po stronie pracownika – składki opłacane są przez pracodawcę.

 

Poczucie wewnętrznego spokoju, związanego z zabezpieczeniem rodziny na wypadek własnej śmierci.

 

Zapewnienie najbliższym pomocy psychologicznej w trudnych i bolesnych momentach żałoby.

 

Ochrona bliskich przed skomplikowanymi formalnościami i powierzenie ich profesjonalistom.

 

Brak dodatkowych, ukrytych opłat.

 

Dostęp do specjalistycznej pomocy (na preferencyjnych warunkach) jeszcze za życia.

Jesteśmy gotowi, żeby Ci pomóc