Nowe rozwiązanie dla firm i organizacji

Innowacyjny model biznesowy CINTAF opiera się na pomocy assistance w przypadku śmierci naszego Uprawnionego. Naszą grupą docelową są firmy, instytucje publiczne i inne kolektywy, które zawierają z nami umowy. Uprawnionymi do skorzystania z usługi są pracownicy lub członkowie naszych klientów.

Istotą tego modelu jest to, że Klienci płacą regularną opłatę ryczałtową na rzecz CINTAF. W zamian CINTAF pozostaje w gotowości do świadczenia usługi assistance i w przypadku ziszczenia się przesłanki w postaci śmierci Uprawnionego organizuje i finansuje pomoc dla jego rodziny w zakresie usług pogrzebowych oraz wsparcia psychologicznego i prawnego.

W przypadku śmierci Uprawnionego CINTAF zapewnia następujące usługi:

Pokrycie kosztów pochówku, zorganizowanie pełnej usługi pogrzebowej.

Wsparcie prawne (np. w sprawach spadkowych i rodzinnych).

Wsparcie psychologiczne (pomoc wyszkolonych specjalistów w poradzeniu sobie z żałobą spowodowaną utratą bliskiej osoby).

Aby skorzystać z usługi Assistance rodzina zmarłego kontaktuje się z Centrum Obsługi Klienta Cintaf, który zapewnia pełne doradztwo i obsługę. Wszystkie trzy elementy usługi są świadczone za pośrednictwem naszej profesjonalnej sieci partnerów obejmującej cały kraj.