OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Polityka prywatności

 1. Właścicielem serwisu internetowego (Operatorem Systemu) dostępnego pod adresem https://cintaf.pl jest Cintaf Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 00-519 Warszawa, ul. Wspólna 35/16, NIP 7010700659, KRS 0000683202.
 2. Administratorem danych osobowych jest Operator Serwisu.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowej obsługi realizacji zapytań przesłanych przez Użytkownika do Operatora Systemu
 4. Dane nie będą przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do prawidłowego przesłania zapytań przez udostępnione formularze kontaktowe (czat oraz formularz w zakładce Kontakt).
 6. Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych, promocyjnych i handlowych.
 8. Administrator Danych Osobowych poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych zapewnia ochronę danych osobowych, w szczególności przed ich:
  1. udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
  2. ujawnieniem albo utratą,
  3. zniszczeniem,
  4. nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji.

Obowiązek Informacyjny Centrum Obsługi Klienta

 1. Administratorem danych osobowych jest Cintaf Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 35/16, 00-519 Warszawa.. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do prawidłowego korzystania z usług Centrum Obsługi Klienta.
 2. Administrator danych może udostępnić dane innym odbiorcom danych, udostępnienie to będzie dotyczyło w szczególności przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług dodatkowych, realizowanych na podstawie umowy.
 3. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu żądania usunięcia danych.
 4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem
  e-mail: iod@cintaf.pl. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.