Najczęstsze Pytania

Na czym polega nasz produkt?

To umowa świadczenia usług assistance względem każdego Uprawnionego. Na usługę składają się organizacja i finansowanie pogrzebu oraz doradztwo prawne i pomoc psychologiczna. Towarzyszymy rodzinie zmarłego przez cały proces.

Ile trwa umowa?

Umowa trwa rok z możliwością przedłużenia.

Od kiedy mam prawo do skorzystania ze świadczenia?

Od chwili podpisania umowy.

Kto płaci składki?

Składki płaci firma lub organizacja podpisująca umowę.

Czy można podzielić składkę?

Tak, płatności są dostosowane do potrzeb Klienta. Można je opłacać: miesięcznie, dwumiesięcznie, kwartalnie, co pół roku lub rocznie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Co zrobić, kiedy dojdzie do śmierci Uprawnionego?

Wystarczy skontaktować się z naszym Centrum Obsługi Klienta 24h, podać dane zmarłego i miejsce śmierci, a my zajmiemy się wszystkim.

Czy można wybrać przedsiębiorstwo pogrzebowe?

Tak, w umowie gwarantujemy rodzinie możliwość wyboru dostawcy usług pogrzebowych.

Czy można wybrać miejsce pochówku zmarłego?

Tak, umowa gwarantuje bezpłatne świadczenie usług pogrzebowych i transport zwłok na terenie całego kraju.

Jeśli posiadam ubezpieczenie na wypadek śmierci, czy dostanę pieniądze z tego ubezpieczenia?

Tak, ponieważ oba świadczenia się nie wykluczają. Ubezpieczenia gwarantują wypłatę pieniędzy, natomiast my świadczymy usługę i pokrywamy jej koszty.

Czy można skorzystać z pakietu, kiedy dojdzie do śmierci Uprawnionego poza miejscem zatrudnienia?

Tak, prawo do pakietu assistance jest ważne przez cały okres zatrudnienia, bez względu na aktualne miejsce pobytu.

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.