Z wielką wrażliwością i profesjonalizmem wspieramy rodziny pracowników naszych Klientów w przypadku ich śmierci. Nasza kompleksowa pomoc w ramach pakietu assistance CINTAF, pozwala na odciążenie rodziny w trudnych chwilach.

Stale pracujemy nad tym, aby rozwijać się i świadczyć najlepsze usługi na  rynku usług assistance naszym Klientom, Uprawnionym i ich rodzinom. Budujemy trwałe relacje biznesowe oparte na uczciwości, wzajemnym szacunku oraz profesjonalizmie w działaniu.

Oferujemy produkt innowacyjny
na rynku usług assistance.