CINTAF bierze na siebie ciężar organizacji i finansowania całej uroczystości pogrzebowej oraz pomoc w załatwianiu formalności związanych ze śmiercią i pogrzebem.

CINTAF, w ramach pakietu assistance, zapewnia następujące usługi i produkty:

Odbiór ciała i transport do chłodni

Wsparcie w procedurach administracyjnych

Przechowanie ciała w chłodni

Kompleksowe przygotowanie ciała do pogrzebu

Zapewnienie obsługi domu pogrzebowego

Trumna na ciało

Urna na prochy

Kremacja

Oprawa muzyczna

Transport ciała na lokalny cmentarz wskazany przez rodzinę

Wieńce z żywych kwiatów

Stroik z żywych kwiatów na trumnę / urnę

Kaplica do pożegnania

Krzyż do pogrzebu

Tabliczki na urnę / trumnę

Usługi grabarskie

Transport krajowy

Posługa księdza / mistrza ceremonii

CINTAF oferuje szereg usług dodatkowych, które mogą być dodane do pakietu assistance:

Transport międzynarodowy

Transport rzeczy osobistych zmarłego do Polski

Przewóz gości na uroczystość pogrzebową

Nekrologi w prasie

Sprzątanie po pogrzebie

Opieka nad grobami