Po zawarciu umowy CINTAF POLSKA zapewnia świadczenie usług pogrzebowych po śmierci Uprawnionego. Bliscy osoby zmarłej decydują o formie pochówku pomiędzy pogrzebem tradycyjnym, a obejmującym kremację.

Pakiet assistance CINTAF:

Odbiór ciała i transport do chłodni

Wsparcie w procedurach administracyjnych

Wsparcie psychologiczne i prawne

Przechowanie ciała w chłodni

Podstawowe przygotowanie ciała do pogrzebu

Zapewnienie obsługi domu pogrzebowego

Odbiór ciała i transport do chłodni

Wsparcie w procedurach administracyjnych

Wsparcie psychologiczne i prawne

Przechowanie ciała w chłodni

Podstawowe przygotowanie ciała do pogrzebu

Zapewnienie obsługi domu pogrzebowego

Trumna na ciało

Urna na prochy

Tabliczki na urnę/trumnę

Kremacja

Oprawa muzyczna

Transport ciała na lokalny cmentarz
wskazany przez rodzinę

Trumna na ciało

Urna na prochy

Tabliczki na urnę/trumnę

Kremacja

Oprawa muzyczna

Transport ciała na lokalny cmentarz
wskazany przez rodzinę

Wieńce z żywych kwiatów

Stroik z żywych kwiatów na trumnę/urnę

Kaplica do pożegnania

Klepsydry

Transport krajowy i międzynarodowy

Wieńce z żywych kwiatów

Stroik z żywych kwiatów na trumnę/urnę

Kaplica do pożegnania

Klepsydry

Transport krajowy i międzynarodowy

Dostosowujemy się do potrzeb Klienta.