Cintaf oferuje szereg usług dodatkowych, które mogą być dodane do pakietu assistance:

Konsolacja

Transport międzynarodowy

Transport rzeczy osobistych zmarłego do Polski

Przewóz gości na uroczystość pogrzebową

Nekrologi w prasie

Sprzątanie po pogrzebie

Opieka nad grobami

Zapewniamy najlepszą opiekę i pomoc.