WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Cintaf zorganizuje i pokryje koszty wsparcia psychologicznego.

WSPARCIE PRAWNE

Cintaf zorganizuje i pokryje koszty wsparcia prawnego.

ORGANIZACJA UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWEJ:

Cintaf zorganizuje i pokryje koszty usług i produktów niezbędnych do zorganizowania uroczystości pogrzebowej, która składa się z następującycyh etapów i elementów:

Odbiór ciała i transport do chłodni

Wsparcie w procedurach administracyjnych

Przechowanie ciała w chłodni

Kompleksowe przygotowanie ciała do pogrzebu

Zapewnienie obsługi domu pogrzebowego

Trumna na ciało

Urna na prochy

Kremacja

Oprawa muzyczna

Transport ciała na lokalny cmentarz wskazany przez rodzinę

Wieńce z żywych kwiatów

Stroik z żywych kwiatów na trumnę/urnę

Kaplica do pożegnania

Klepsydry

Krzyż do pogrzebu

Tabliczki na urnę/trumnę

Usługi grabarskie

Transport krajowy

Posługa księdza/mistrz ceremonii

USŁUGI DODATKOWE

Na życzenie klienta usługi te mogą być dodane do Pakietu Assistance Cintaf.

Konsolacja

Transport międzynarodowy

Transport rzeczy osobistych zmarłego do Polski

Przewóz gości na uroczystość pogrzebową

Nekrologi w prasie

Sprzątanie po pogrzebie

Opieka nad grobami